Kring van Scheidingsspecialist
Samen weten we meer Doelstellingen van de kring van scheidingsspecialisten

Doelstellingen van de Kring van Scheidingsspecialisten

De Kring van Scheidingsspecialisten heeft twee hoofddoelstellingen:

1

Het uitwisselen van kennis en ervaring binnen de vereniging volgens het motto “Samen weten we meer!”.

Binnen onze vereniging staat deze doelstelling met stipt op één. Wij geven hier concreet invulling aan door het organiseren van een tweetal vaste bijeenkomsten per jaar.

Ledenbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst staat het delen van ervaringen en het elkaar beter leren kennen centraal aan de hand van een inhoudelijk thema. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat elkaar écht kennen enorm bijdraagt aan de kracht van ons netwerk.

Kennisbijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst komen topsprekers uit het vak ons bijpraten over actuele onderwerpen. Voor het bijwonen van deze bijeenkomst kunnen wij u 3 PE-punten toekennen. Wij melden de bijeenkomst aan bij het MfN. Voor overige beroepsgroepen, zoals de NOB en de NOvA, geldt dat zij de bijeenkomst kunnen inbrengen volgens hun eigen PE-reglement c.q. Verordening Vakbekwaamheid.

Daarnaast kunnen onze leden gebruik maken van een online-platform, met o.a. Q&A, waarin uitwisseling en aanvulling van elkaars kennis en expertise centraal staat.

2

Het actief bijdragen aan een goed en modern scheidingsklimaat in Nederland

Als scheidingsvereniging fungeert de Kring van Scheidingsspecialisten regelmatig als klankbord voor bij (echt)scheiding betrokken organisaties (politiek, maatschappelijk, overheid en commercieel). De vereniging draagt ook hierin graag haar steentje bij.