Kring van Scheidingsspecialist

Wanneer

13 november 2024    
13:00 - 18:30

Reserveringen

€0,00 - €199,00
Reserveer nu

Waar

Liemès Food District
Proostwetering 11, Utrecht, 3543AB

Wet toekomst pensioenen, echtscheiding & overlijden

 

Doel

Na deze masterclass bent u in staat om aandachtspunten en knelpunten op het gebied van pensioen en echtscheiding en nalatenschap te herkennen en te signaleren. Standaard pensioenvereven is niet meer van deze tijd. Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen is niet alleen de transitie naar een nieuw pensioenstelsel in gang gezet, maar ook de overgang van de bestaande Wet verevening pensioenrechten bij scheiding naar de Wet pensioenverdeling bij scheiding. Dat heeft nu al gevolgen voor de keuzes die scheidende stellen maken met betrekking tot pensioenverdeling.

Pensioen bij overlijden is meer dan een uitkering voor de (ex-)partner die imputeert op de vrijstelling en een uitkering voor de (stief-)kinderen tot hun 21e of 27e (indien studerend).

 

Dit programma zal worden verzorgd door Ingrid Leene-Hoedemaeker en Rosemarie van der Velden. Ingrid is als docent gespecialiseerd op het gebied van pensioenen en conflicten en publiceert hier regelmatig in vakbladen over. Rosemarie is gespecialiseerd in collectieve pensioenregelingen en alle wet- en regelgeving daar omheen maar geeft ook regelmatig advies op het gebeid van echtscheiding en pensioenverdeling.

 

Inhoud:

Het kan u niet ontgaan zijn dat de Wet toekomst pensioenen (WTP) eindelijk (op 30 mei 2023) door de Eerste Kamer is aangenomen. Vanaf 1 juli 2023 is deze wet van kracht en start de transitiefase voor pensioenfondsen en verzekeraars. Wat tot nu toe geen aandacht krijgt, is dat met het van kracht worden van de WTP ook de transitiefase naar de Wet pensioenverdeling bij scheiding (Wvp) start. Deze wet is voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2027. 

 

Overbruggingsmaatregelen blijven tot nu toe uit en wat te zeggen van de erfenis van 25 jaar pensioenverevening? Lang niet alle pensioenfondsen zullen invaren, los van wat er uit de Kabinetsformatie nog gaat komen. Invaren is het inbrengen in het nieuwe stelsel van de bestaande pensioenaanspraken. Dat heeft dus ook gevolgen voor scheidingen uit het verleden. Dat en nog veel meer leert u tijdens onze Masterclass.

 

Tevens laten wij u met behulp van praktijkcasussen kennis maken met de mogelijkheden van Smart Software, de speciaal door ons ontwikkelde pensioenverdelingssoftware voor scheidingsprofessionals.

 

Pensioen in de nalatenschap lijkt eenvoudig. Iemand overlijdt en er is wel of geen recht op een (ex-)partnerpensioen bij overlijden en een wezenuitkering voor de (stief)kinderen.

 

So far so good. In de eerste alinea zitten al potentiële onduidelijkheden en/of conflictbronnen. Wat nu wanneer er geen uitkering bij overlijden voor de (ex-)partner of de kinderen is? Een wezenpensioen is niet verplicht en vormen van partnerpensioenen kennen alle kleuren van de regenboog.

 

En wat te denken van een feitelijk niet uitgevoerde pensioenverdeling? De rechten zijn er wel voor de ex. Die kan tot tenminste 5 jaar voor het overlijden van de erflater zijn of haar recht op een deel van het ouderdomspensioen terugvorderen.

 

Het pensioenstelsel is vanaf 1 juli 2023 in transitie (de Wet toekomst pensioenen). Wat betekent dat voor huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden en moeten bestaande voorwaarden aangepast worden?

 

Deze onderwerpen en meer worden aangestipt tijdens de workshop aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden.

 

Opzet en/of programma:
Inleiding

  • Wet toekomst pensioenen (WTP) en wat betekent die voor huwelijkse voorwaarden en samenlevingsovereenkomsten?
  • Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)
  • Wet(svoorstel) pensioenverdeling bij echtscheiding (Wpv)
  • Overbrugging van Wvps naar Wps
  • Pensioenrechten bij overlijden.
  • Rechten van de ex-partner en overlijden.


Literatuur

 

Wetgeving

– Wet toekomst pensioenen

– Concept wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 202……????

– De Pensioenwet

– De Wet VPS
– De Wet Loonbelasting

– Burgerlijk wetboek, boek 1, 3 en 4

 

Relevante artikelen

Titel:                 De erfenis van 25 jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Publicatie:       Tijdschrift relatierecht & praktijk, nr. 2 maart 2022

Titel:                 De scherven van 25 jaar Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Publicatie:       Pensioen Magazine november 2021

Titel:                 Naar een verplicht pensioenplan bij scheiding?

Publicatie:       Pensioen Magazine september 2019

Titel:                 Conversie or not, that’s the question!

Publicatie:       Pensioen Magazine december 2018

 

Docenten :

Drs. I.E. Leene-Hoedemaeker MPLA is directeur van Get Smart Pensioenconflicten te Oisterwijk. Zij is freelance docent voor vak bijeenkomsten van professionals zoals, vFAS landelijke congressen en regionale bijeenkomsten, VvCP bijeenkomsten, Pensioenorde, en het notariaat. Daarnaast verzorgt zij trainingen, zowel in-company als met een open inschrijving op het gebied van pensioen en pensioen gerelateerde onderwerpen. Zij is MfN registermediator met de focus op pensioen en levensverzekeringen in conflictsituaties, gerechtelijk deskundige (LRGD geregistreerd) en Master in Pensions and Life Assurance (MPLA) en bestuurslid van de Pensioenorde (PO).

 

Drs. R. van der Velden MPLA CPV is lid van de maatschap Jansen en Partners Pensioenadviseurs te Houten. Zij adviseert met name werkgevers en ondernemingsraden over pensioenvraagstukken. Daarnaast verzorgt zij trainingen op het gebied van pensioenwetgeving, is zij Master in Pensions and Life Assurance en Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer en is zij bestuurslid van de Pensioenorde (PO).

 

Reserveringen

Tickets

Soort ticket Prijs Plaatsen
Leden €0,00
Introducée
Geef aan van wie u introducée bent.
€99,00
Niet-introducée €199,00

Registratiegegevens

Booking Summary

Please select at least one space to proceed with your booking.