Ledenbijeenkomst 2023 – Ouderverstoting – Erna Janssen

Op 19 april 2023 neemt Erna Janssen ons mee in het thema ouderverstoting. In aansluiting daarop zal er uitgebreid de mogelijkheid zijn om te netwerken met de aanwezige leden.

Erna Janssen is ruim 30 jaar systemisch maatschappelijk werker en sinds 2016 directeur van deFamilieAcademie. Erna is actief als ontwikkelaar ouderverstotingsmethodiek en als maatschappelijk werker. Ook is zij actief als trainer wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Erna wil graag tegemoetkomen aan vragen over oudervervreemding of ouderverstoting.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het kopje ‘Evenementen’ op onze website.